Булброкърс  форекс брокер

Булброкърс е форекс брокер, който предоставя на своите клиенти възможността да търгуват с валута на международния валутен пазар – forex. Услугата е предназначена за инвеститори с подчертано рискови стратегии на търговия (валутни спекуланти) или хеджиране на рискове от промяна на валутни курсове.

Клиентите получават пълно финансово обслужване, включващо:
• Първокласна интернет платформа за търговия – Meta Trader, включително и версия за мобилна търговия чрез използване на PDA или smart phone;
• 24 часово дилърско обслужване по телефон;
• Повече от 25 валутни двойки (форекс), при изключително тесен спред, възможност за избор на маржин депозит и базова валута в лева, курс на долара или евро;
• Ежедневни анализи и коментати на финансовите пазари;
• Календар с икономическите събития forex brokers;
• Възможност за откриване на повече от една сметка към индивидуален договор на клиента ;
• Безплатна демо търговия без ограничения в използването на платформата;
• Защитени парични средства по сметката съобразно действащото законодателство и лимитите, определени от Фонда за компенсиране на инвеститорите.